Skogsfinsk bibliografi

av Lars-Olof Herou och Maths Östberg

> Om bibliografin > Sök i bibliografin

Historik

FINNSAM, www.finnsam.org, började på ideell basis bygga upp den skogsfinska bibliografin i början av 1990-talet, under ledning av bibliotekarie Lars-Olof Herou, senare i samarbete med Maths Östberg.

I den första versionen av bibliografin lades posterna på katalogkort för att sedan sorteras efter lämpliga ämnesrubriker, det vill säga traditionellt biblioteksarbete med kortkatalog. Så småningom lades materialet på data för att göra posterna sökbara i en databas. Första större utgåvan utkom som cd-skiva 1997 i samarbete med Mitthögskolan.

FINNSAM initierade år 2005 ett ideellt förprojekt tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och länsbiblioteken i det skogsfinska kärnområdet, med syftet att skapa en testversion av bibliografin på nätet.

Testversionen har nu utvärderats och det finns en stor efterfrågan på en fullt utbyggd skogsfinsk bibliografi tillgänglig via Internet. Fördelen med Internetversionen är också att den kontinuerligt kan uppdateras.

Ett fortsättningsprojekt har startat hösten 2007 med stöd av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Projektet består dels av programmering och arbete med databasens utformning samt registrering av i första hand ca 5.000 poster som väntar på att läggas in i bibliografin. Registrering sker även fortsatt utifrån gällande bibliografisk standard.

FINNSAM i samarbete med Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Värmland, Länsbiblioteket i Örebro län, Bibliotek Gävleborg och Länsbiblioteket Västernorrland. Stöd har erhållits från Kungl. Patriotiska Sällskapet.